You are currently viewing वेंगुर्लेत काल तालुक्यात २८ जून रोजी आलेल्या अहवालात एकूण ३३ व्यक्तींचे अहवाल कोव्हिड पॉझिटिव्ह..

वेंगुर्लेत काल तालुक्यात २८ जून रोजी आलेल्या अहवालात एकूण ३३ व्यक्तींचे अहवाल कोव्हिड पॉझिटिव्ह..

वेंगुर्ला /-


वेंगुर्ले तालुक्यात २८ जून रोजी आलेल्या अहवालात एकूण ३३ व्यक्तींचे अहवाल कोव्हिड (कोरोना) पॉझिटिव्ह आले आहेत,अशी माहिती तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.अश्विनी माईणकर यांनी दिली आहे.यामध्ये रेडी ३ ,वेंगुर्ले शहर एरियात ४ व्यक्ती, मोचेमाड २,शिरोडा ११,केरवाडा ३, आरवली २, आसोली १, केळुस १, वायंगणी ४, आडेली १ व मातोंड १
इत्यादी ठिकाणी कोरोना पॉझिटिव्ह व्यक्ती आढळून आल्या आहेत.२७ जून रोजी आलेल्या अहवालात एकूण ४१ व्यक्तींचे अहवाल कोव्हिड (कोरोना) पॉझिटिव्ह आले आहेत.यामध्ये वेंगुर्ले शहर एरियात १४ व्यक्ती,रेडी ३, नवाबाग ३, आसोली १, होडावडा १, तुळस १, उभादांडा ३, दाभोली १, टाक २, आरवली ८, शिरोडा २, केरवाडा १ व सोन्सुरे १ इत्यादी ठिकाणी कोरोना पॉझिटिव्ह व्यक्ती आढळून आल्या आहेत.तसेच२६ जून रोजी आलेल्या अहवालात एकूण ५२ व्यक्तींचे अहवाल कोव्हिड (कोरोना) पॉझिटिव्ह आले आहेत.यामध्ये वेंगुर्ले शहर एरियात १० व्यक्ती,खानोली ४, वेतोरे २, वजराट ३, मठ ४, भोगवे २, कर्ली १, केळुस ३, आसोली १०, केरवाडी ५, होडावडा ७ व शिरोडा १ इत्यादी ठिकाणी कोरोना पॉझिटिव्ह व्यक्ती आढळून आल्या आहेत.

अभिप्राय द्या..