जिल्हापरिषदेकडून जिल्ह्यातील अंध व्यक्तींना देण्यात येणार मोबाईल फोन.;समाज कल्याण समितीच्या मासिक सभेत योजनेला मान्यता