दोडामार्ग /-

दोडामार्ग तालुक्यातील भेडशी येथून जवळ असलेल्या तसेच तिलारी आंतरराज्य पाठबंधारे गोवा व महाराष्ट्र संयुक्त प्रकल्पात पुनर्वसीत झालेल्या शिरंगे पुनर्वसन गावातील श्री देवी सातेरी भावई चा वार्षिक जत्रोत्सव रविवार दिनांक २४/o१/२o२१ रोजी साजरा होणार आहे. तसेच ओटी भरणे,देवीची आरती, तसेच रात्रौ मामा मोचेमाडकर यांचे दशावतारी नाटक होणार असून अशा अनेक कार्यक्रमानिशी जत्रोत्सव साजरा होणार आहे.

दोडामार्ग तालुक्यातील भेडशी येथून जवळ असलेल्या तसेच तिलारी आंतरराज्य पाठबंधारे गोवा व महाराष्ट्र संयुक्त प्रकल्पात पुनर्वसीत झालेल्या शिरंगे पुनर्वसन गावातील श्री देवी सातेरी भावई चा वार्षिक जत्रोत्सव रविवार दिनांक २४/o१/२o२१ रोजी साजरा होणार आहे. तसेच ओटी भरणे,देवीची आरती, तसेच रात्रौ मामा मोचेमाडकर यांचे दशावतारी नाटक होणार असून अशा अनेक कार्यक्रमानिशी जत्रोत्सव साजरा होणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page