सकाळी. ८ ते सायंकाळी ६ या वेळेत दर्शन घेता येणार..

मसुरे /-

कोकणचे प्रति पंढरपूर म्हणून ओळखले जाणारे आंगणेवाडी येथील प्रसिद्ध श्री भराडी देवी मंदिर भाविकांना दर्शनासाठी खुले करण्यात आले आहे. भाविकांना सकाळी ८ ते सायंकाळी ६ या वेळेत देवीचे दर्शन घेता येणार आहे.

आंगणेवाडी येथील श्री देवी भराडी मातेच्या मंदिरात दर्शनासाठी येणाऱ्या सर्व भावीकानी कोरोना महामारी संबंधित शासनाने जाहीर केलेल्या सर्व नियमांचे पालन करावे. त्याच प्रमाणे आंगणे कुटुंबीय यांनी नेमलेल्या स्वयंसेवकांनी केलेल्या सूचनांचे पालन करूनच मंदिरात प्रवेश करण्याचे आवाहन आंगणे कुटुंबीय आंगणेवाडी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.भाविकांनी दर्शनास येताना कोणतेही पूजा साहित्य, ओटी, प्रसाद वैगरे आणू नये तसेच मंदिरात ठेवू नये. मंदिरात देवीच्या होणाऱ्या विविध धार्मिक विधी साठी दर्शन बंद ठेवण्याचा अधिकार आंगणे कुटुंबीय, आंगणेवाडी यांचा असेल असे या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page