You are currently viewing कुडाळ मालवण तालुक्यातील मागासवर्गीय घटकांच्या वस्त्यांमधील विकास कामांसाठी १ कोटीचा निधी मंजूर

कुडाळ मालवण तालुक्यातील मागासवर्गीय घटकांच्या वस्त्यांमधील विकास कामांसाठी १ कोटीचा निधी मंजूर

आ. वैभव नाईक यांचा मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, ना. धनंजय मुंडे यांच्याकडे पाठपुरावा.

सिंधुदुर्ग /-

राज्यातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांमध्ये मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत सन २०२१ -२२ या वर्षासाठी असलेल्या अर्थसंकल्पित तरतुदीतून कुडाळ मालवण तालुक्यातील २१ कामांसाठी १ कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आमदार वैभव नाईक यांनी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे व राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे सदर कामे मंजूर करण्याबाबत पाठपुरावा केला होता. कामांना निधी मंजूर केल्याबद्ल आ. वैभव नाईक यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत. यामध्ये कुंदे मुख्य रस्ता ते आंबेडकर नगर भटवाडी रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणे निधी ५ लाख, मांडकुली मुख्य रस्ता ते मागासवर्गीयवस्ती जाणारा रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणे निधी ५ लाख,

आकेरी हरिजनवाडी येथे संरक्षण भिंत बांधणे निधी ४ लाख, झाराप हरिजनवाडी जाणारा रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणे निधी ५ लाख, भरणी बौद्धवाडी जाणारा रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणे निधी ५ लाख,
नेरूर क नारूर हरिजनवाडी रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणे निधी ५ लाख, पळसंब बौद्धवाडी समाजमंदिर डागडुजी व सुशोभीकरण करणे निधी ४ लाख, भडगाव खुर्द हरिजनवाडी जाणाऱ्या रस्त्यावर कॉजवे बांधणे निधी ५ लाख, हिर्लोक आबेडकरनगर ते लिंग मंदिर रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणे निधी ५ लाख, कुसगाव हरिजनवाडी जाणारा रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणे निधी ५ लाख, तुळसुली क नारूर हरिजनवाडी जाणारा रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणे निधी ३ लाख, पावशी बौद्धवाडी येथील अंतर्गत पायवाट तयार करणे व हेदुळ बौद्धवाडी येथे समाजमंदिर बांधणे निधी ८ लाख, अणाव कुळकरवाडी ते चळकरवाडी हरिजनवाडी रस्ता खडीकरण डांबरीकरण ग्रा. मा. क्र.१६६ निधी ५ लाख, वसोली मुख्य रस्ता खालचीवाडी ते हरिजनवाडी रस्ता खाडीकरण डंबरीकरण करणे निधी ५ लाख, वायंगणी बौद्धवाडी येथे बौद्ध विहारास प्रवेशद्वार व कंपाउंड वॉल बांधणे निधी ४ लाख, बिबवणे रा. म. १७ पासून बिबवणे मांगलेवाडी वडीवरवडे हरिजनवाडी ग्रा.मा. ४०७ डांबरीकरण करणे निधी ५ लाख, घोटगे बौध्दवाडी ते रवळनाथ मंदिर रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणे निधी ५ लाख, निरोम बौध्दवाडी येथे संरक्षण भिंत बांधणे निधी ५ लाख, पेंडूर चर्मकारवाडी संतोष पेंडूरकर यांच्या घरानजीक संरक्षण भिंत बांधणे निधी ४ लाख, कवठी देवूळवाडी ते मागासवर्गीयवस्तीकडे जाणाऱ्या पायवाटेवर कॉजवे बांधणे निधी ३ लाख, बांबुळी शेंडे ते हरिजनवाडी जाणारा रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणे निधी ५ लाख हि कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. लवकरच हि कामे पूर्णत्वास नेली जाणार आहेत अशी माहिती आमदार वैभव नाईक यांनी दिली आहे.

अभिप्राय द्या..