You are currently viewing कुडाळ तालुक्यात सर्वाधिक ९८ मि.मी.पावसाची नोंद..

कुडाळ तालुक्यात सर्वाधिक ९८ मि.मी.पावसाची नोंद..

सिंधुदुर्गनगरी /-

जिल्ह्यात गेल्या चोवीस तासात कुडाळ तालुक्यात सर्वाधिक 98 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यात सरासरी 48.55 मि.मी. पाऊस झाला असून 1 जूनपासून आतापर्यंत एकूण सरासरी 3849.4825 मि.मी. पाऊस झाला आहे. तालुका निहाय पावसाची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे. कंसातील आकडे आतापर्यंतच्या पावसाचे असून सर्व आकडे मिलीमीटर परिमाणात आहेत. दोडामार्ग – 67(3744), सावंतवाडी – 40(4145.1), वेंगुर्ला – 40.4(3082.8) कुडाळ – 98(3773), मालवण – 51(4141.96), कणकवली – 46(4195), देवगड – 20(3332), वैभववाडी – 26(4382) पाऊस झाला आहे.

अभिप्राय द्या..