देवस्थान समितीने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे आरोप फेटाळत दिले चोख प्रत्युत्तर

आचरा /-

बेकायदा हस्तांतरण हक्क नोंद पुनरीक्षण प्रकरणासंबंधी ग्रामपंचायत आचरा येथे झालेल्या बेकायदा हस्तांतरण संबंधित आचरा ग्रामस्थांच्या बैठकीत ट्रस्टींवर केलेले आरोप म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा असून केलेले सगळे आरोप निराधार व बिनबुडाचे आहेत. या आरोपां संदर्भात कायदेशीर बाबी तपासून संबंधितांवर अब्रू नुकसानीचा दावा दाखल केला जाईल असे स्पष्टीकरण देवस्थान समितीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.तसेच बातमी मध्ये उल्लेख केलेल्या व्यक्तिंचे नाकारण्यात आलेले न्यास सभासदत्व हे न्यास उपविधी नियमावलीतील तरतुदी नुसारच असल्याचे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.इनामदार श्री देव रामेश्वर संस्थान कसबा आचरे देवस्थान समिती कडून आचरा ग्रामपंचायत येथे झालेल्या ग्रामस्थांच्या बैठकीत देवस्थान समिती वर मनमानी कारभार करत स्थानिकांना न्यासाचे सभासदत्व नाकारत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या बाबत शनिवारी देवस्थान समिती कडून प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे हे आरोप फेटाळण्यात आले आहेत.

या पत्रकाद्वारे समिती कडून देवस्थान समितीचे सर्व व्यवहार हे पारदर्शक असल्याचे स्पष्ट करून महाराष्ट्र शासन महसूल वनविभाग परिपत्रक क्रमांक डिईव्ही/२०१०प्र.क्र.९/ल४दिनांक ३०जुलै २०१० च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन महसूल वनविभाग परीपत्रक क्रमांक डीईव्ही/२०१५ प्र.क्र.१५१/ज-१अ दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१८प्रमाणे झालेल्या आदेशानुसार जमिन बेकायदा हस्तांतरण हक्क नोंद पुनरीक्षण प्रकरणे ही न्यायालयीन बाब असून या संदर्भात वृत्त पत्रांमध्ये वार्तांकन करणे न्यास उपविधीतील नियमान्वये उल्लंघन ठरेल.या मुळे देवस्थान समिती या बाबत जास्त भाष्य करत नाही.

सदर प्रकरणातील संबंधितांनी अधिकचा पेच निर्माण करण्यापेक्षा देवस्थान समितीस सदर प्रकरणातील आदेशा प्रमाणे कार्यवाही पुर्णत्वास नेण्यास सहकार्य करावे. या प्रकरणातील कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम कलमांतर्गत नियमावली तयार करून देवस्थान कडून सहानुभूती पुर्वक सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे देवस्थान समिती अध्यक्ष मिलिंद मिराशी यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात करण्यात आले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page