लोकसंवाद /- कुडाळ.

सावंतवाडी ते निळेली (बामणादेवी) सकाळी ८.५० वा.सुटणारी एसटी बस सेवा कीत्येक वर्ष बंद असल्याने शाळेच्या विद्यार्थ्यांचे हाल नागरिकांचे तसेच आजारी रुग्णांचे अतोनात गैरसोय होत आहे. नागरिकांना ५ कि.मी.पायपिट करावा लागतो.त्यामुळे लोकांचे हाल होत आहेत.

तरीही आपल्या आगारातून सावंतवाडी ते निळेली (बामणादेवी) सकाळी ८.५० सुटणारी तसेच दुपारी १२:०० आणि ३.५० बस सेवा नियमित वेळेप्रमाणे या दोन जादा बसेस २६ तारीख पर्यंत सुरू करावेत.अन्यथा २७ डिसेंबरला सावंतवाडी आगारासमोर बेमुदत उपोषण करणार आहे.उपोषणामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास संबंधित विभाग जबाबदार राहील असे ग्रामपंचायत सदस्य श्री सिताराम जानकर यांनी आगार व्यवस्थापकांना निवेदनाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page