You are currently viewing कुडाळ न. पं. च्या ‘ त्या’ निवडणूक चार जागांसाठी असं पडलं आहे आरक्षण सोडत..

कुडाळ न. पं. च्या ‘ त्या’ निवडणूक चार जागांसाठी असं पडलं आहे आरक्षण सोडत..

कुडाळ /-

कुडाळ नगरपंचायतीच्या उर्वरित चार जागांचे चार जागांचे आरक्षण आज पडले असून यापूर्वी या चारही जागा ओबीसी साठी आरक्षित होत्या. आता चारही जागा सर्वसाधारण झाले.अस आहे आरक्षण आज पडलेल्या लक्ष्मीवाडी सर्वसाधारण महिला केळबाईवाडी सर्वसाधारण महिला, एमआयडीसी सर्वसाधारण तर, सांगिरडेवाडी सर्वसाधारण, आजच्या आरक्षणामुळे राजकीय पक्षांमध्ये या चारही जागा आपल्याकडे आपल्याकडे राहाव्यात यासाठी मोर्चेबांधणी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.

अभिप्राय द्या..