कुडाळ तालुक्यात कोण,कोणत्या ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन वाचा..

कुडाळ तालुक्यात कोण,कोणत्या ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन वाचा..

सिंधुदुर्गनगरी /-

कुडाळ तालुक्यात मौजे ओरोस, पावशी,अणाव, गोंधयाळे,नेरुर-साईगाव,मडगाव,आवळेगाव, पिंगुळी-गुढीपुर या ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन

कुडाळ तालुक्यातील मौजे ओरोस, रामेश्वर अपार्टमेंट, जैतापकर कॉलनी, डी, विंग, पहिला मजला रुम नं. 103 चा परिसर दिनांक 19 सप्टेंबर 2020 पर्यंत,पावशी सीमावाडीच्या 50 मीटर परिघामध्ये दिनांक 21 सप्टेंबर 2020 पर्यंत, अणाव, दाभाचीवाडी घर नं. 1338 च्या 50 मीटर परिघामध्ये दिनांक 24 सप्टेंबर 2020 पर्यंत, गोंधयाळे, करमळगाळू, घर नं. 581 च्या 50 मीटर परिघामध्ये दिनांक 27 सप्टेंबर 2020 पर्यंत, नेरुर-साईगाव, खडपाचेगाळू घर नं. 2608 च्या 50 मीटर परिघामध्ये, मडगाव (माड्याचीवाडी), मधलीवाडी (रस्तावाडी)घर नं. 482 च्या 50 मीटर परिघामध्ये, आवळेगाव, फौजदारवाडी, घर नं. 534 च्या 50 मीटर परिघामध्ये, पिंगुळी गुढीपुर, शेटकरवाडी, घर नं. 1414 च्या 50 मीटर परिघामध्ये, दिनांक 28 सप्टेंबर 2020 पर्यंत, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

सदर कंटेन्मेंट झोनमध्ये संबंधित दिनांकापर्यंत सर्व आस्थापना, दुकाने, वस्तूविक्री बंद राहणार आहेत. तसेच या क्षेत्रामध्ये नागरिकांना येणे – जाणे व सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद असेल. हे आदेश अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, वैद्यकिय उपचार व्यवस्था, बँक, सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी व त्यांची वाहने यांना लागू राहणार नाही. तसेच सदर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 कलम 51 व 58 अन्वये तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनयम, 1951 चे कलम 71,139 तसेच भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) च्या कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश कुडाळच्या उपविभागीय अधिकारी वंदना खरमाळे यांनी दिले आहेत.

अभिप्राय द्या..