मालवण तालुक्यातील कोण,कोणत्या ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन आहे वाचा..

मालवण तालुक्यातील कोण,कोणत्या ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन आहे वाचा..

सिंधुदुर्गनगरी /-

मालवण शहरात कुंभारमाठ,मेढा-मालवण,धुरीवाडा, बांगीवाडा,गंवडीवाडा येथे कंटेन्मेंट झोन..

मालवण शहरात कुंभारमाठ – गवळीवाडी येथील, घर नं. 250 व 157 येथे दिनांक 27 सप्टेंबर 2020 पर्यंत, मेढा-मालवण, घर नं. 1598, धुरीवाडा- मालवण घर नं. 2192/ब, बांगीवाडा-मालवण, घर नं. 2507, गवंडीवाडा-मालवण, घर नं. 741,येथे दिनांक 28 सप्टेंबर 2020 पर्यंत, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

सदर कंटेन्मेंट झोनमध्ये संबंधित दिनांकापर्यंत सर्व आस्थापना, दुकाने, वस्तूविक्री बंद राहणार आहेत. तसेच या क्षेत्रामध्ये नागरिकांना येणे – जाणे व सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद असेल. हे आदेश अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, वैद्यकिय उपचार व्यवस्था, बँक, सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी व त्यांची वाहने यांना लागू राहणार नाही. तसेच सदर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 कलम 51 व 58 अन्वये तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनयम, 1951 चे कलम 71,139 तसेच भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) च्या कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश कुडाळच्या उपविभागीय अधिकारी वंदना खरमाळे यांनी दिले आहेत.

अभिप्राय द्या..