सर्जेकोट येथे सापडले खवले मांजर ग्रामस्थांनी दिले वनविभागाच्या ताब्यात..

सर्जेकोट येथे सापडले खवले मांजर ग्रामस्थांनी दिले वनविभागाच्या ताब्यात..

मालवण /-

आज वन परिक्षेत्र कुडाळ चे अखत्यारीत मालवण तालुक्यातील मौजे सर्जेकोट येथे श्री. राजन आचरेकर यांना त्यांचे घराच्या परिसरामध्ये लहान मुलांनी क्रिकेट खेळण्याच्या मैदानाच्या सभोवार लावलेल्या जाळ्यामध्ये खवले मांजर अडकल्याचे दिसून आल्यानंतर त्यांनी श्री. प्रशांत हिंदलेकर यांचे माध्यमातून वनक्षेत्रपाल कुडाळ श्री अमृत शिंदे यांना कळविले असता परिमंडळ मालवण च्या कर्मचाऱ्यांनी त्याची जाळ्यातुन सुखरूप सुटका केली.

पशुवैद्यकीय अधिकारी मालवण श्री. दळवी यांचेकडून त्याची तपासणी करून खवले मांजरास नैसर्गिक अधिवासात मुक्त करणेत आले.
यावेळी वनपरिक्षेत्र अधिकारी श्री. शिंदे म्हणाले की वन्यप्राणी खवले मांजर ही अत्यंत दुर्मिळ प्रजाती असून त्यास वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम १९७२ न्वये संरक्षण प्राप्त असून त्यास अनुसूचि 1 मध्ये वर्गीकृत केले आहे.

ग्रामस्थांनी वेळीच वनविभागास माहिती दिल्याने वन्यप्राणी खवले मांजराचा जीव वाचला असून खऱ्या अर्थाने जागतिक पर्यावरण दिन सार्थकी लावल्याबद्दल ग्रामस्थांचे आभार मानले.त्यावेळी उपस्थित सर्जेकोट मिर्या बंदर सरपंच नीलिमा परुळेकर भारती आडरकर रोहन लाड व उपस्थित ग्रामस्थ यांचे चांगले सहकार्य लाभले यावेळी वनपाल मालवण श्रीकृष्ण परीट, वनरक्षक कांदळगाव सारीक फकीर, वनमजूर अनिल परब, ग्रामस्थ यांनी बचावकार्य यशस्वी केले.

अभिप्राय द्या..