कुडाळ /-

कुडाळ तालुक्यात आज बुधवारी 34 कोरोना रुग्ण सापडले.आहेत तर कुडाळ मद्धे आज कोरोना मुळे ‘एकाचा” मृत्यू झाला आहे.सापडलेल्या रुग्णांत आजचे..हुमरमळ| आणावं 2 ,ओरोस 4 ,कडावल 2 ,रांबांबुळी 2 ,घोटगे 1 ,पावशी 3 ,कुडाळ 5 ,पिंगुळी 3 ,संगीरडे 3 ,तेरसे बांबर्डे 1 ,घावनाळे 2 ,भोयेचे केरवडे 2 ,आंदुर्ल| 1 ,टेंडोली 2 ,माणगाव 1 असे, सापडले आहेत.तर आजपर्यंत कुडाळ तालुक्यात एकूण 1014 ,एवढे कंटेन्मेट झोन झाले असून त्यापैकी 0919 कंटेन्मेट झोन पूर्ण झाले आहेत. तर सध्या 95 कंटेन्मेट झोन हे शिल्लक आहेत.आतापर्यंत कुडाळ तालुक्यात कोरोनाचे एकूण रुग्ण 2944 एवढे रुग्ण होते.त्यात बरे झालेले 2403 आणि सक्रिय रुग्ण संख्या ही 466 आहे आणि स्थलांतरीत रुग्ण हे 10 आहेत.आतापर्यंत कुडाळ तालुक्यात 65 रुग्ण मृत्युमुखी झाले आहेत,अशी माहिती तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. संदेश कांबळे यांनी दिली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page