सिंधुदुर्गनगरी /-

गेल्या चोवीस तासात कुडाळ तालुक्यात सर्वाधिक 54.00 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. तर जिल्ह्यात गेल्या चोवीस तासात सरासरी 32.100 मि.मी. पाऊस झाला आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात एकुण 4031.369 इतका सरासरी पाऊस झाला आहे. तालुका निहाय पावसाची आकडेवारी पुढील प्रमाणे आहे. सर्व आकडे मिलीमीटर परिमाणात असून कंसातील आकडे आतापर्यंतच्या एकूण पावसाचे आहेत.
दोडामार्ग – 33 (4293.00), सावंतवाडी – 29.00 (4552.00), वेंगुर्ला – 31.80 (3732.40), कुडाळ – 54.00 (3919.55) मालवण – 30.00 (4784.00), कणकवली – 48.00(3770.00), देवगड – 14.00 (3256.00), वैभववाडी – 17.00 (3944.00) या प्रमाणे पाऊस झाला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page