नगरपंचायत क्षेत्राची हद्द दर्शवणारा नकाशा तयार,नकाशाचे अवलोकन करून सूचना द्याव्यात.;नगराध्यक्ष श्री.ओंकार तेली यांचे नागरिकांना आवाहन

नगरपंचायत क्षेत्राची हद्द दर्शवणारा नकाशा तयार,नकाशाचे अवलोकन करून सूचना द्याव्यात.;नगराध्यक्ष श्री.ओंकार तेली यांचे नागरिकांना आवाहन

नगरपंचायत क्षेत्राची हद्द दर्शवणारा नकाशा तयार करण्यात आला आहे.तरी नागरिकांनी या नकाशाचे अवलोकन करून सूचना द्याव्यात.व आपल्या हरकतीची नोंद करावी.

*1)* नगरपंचायत क्षेत्राची हद्द दर्शवणारा नकाशा नगरपंचायत कार्यालय जुनी ईमारत येथे प्रसिद्ध केलेला आहे.नागरीकांनी सदर नकाशाचे अवलोकन करून नगरपंचायत हद्दीबाबत आक्षेप/सुचना असल्यास त्या लेखी स्वरूपात द्याव्यात.
*2)* सदर नकाशा नगरपंचायतीची हद्द दर्शवणारा आहे.यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे झोन दर्शवलेल्या नाहीत.
*3)* नकाशा प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासुन 60 (साठ)दिवसात आपल्या हरकती असल्यास लेखी स्वरूपात द्यावयाच्या आहेत.तरी कुडाळ शहरातील नागरीकांनी सहकार्य करावे असे आवाहन कुडाळ गगरपंचयत चे नगराध्यक्ष श्री.ओंकार तेली यांनी केले आहे.

अभिप्राय द्या..