You are currently viewing कणकवली तालुक्यात सर्वाधिक १३५ मि.मी.पावसाची नोंद..

कणकवली तालुक्यात सर्वाधिक १३५ मि.मी.पावसाची नोंद..

कणकवली /-

जिल्ह्यात गेल्या चोवीस तासात कणकवली तालुक्यात सर्वाधिक 135 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यात सरासरी 76 पूर्णांक 72 मि.मी पावसाची नोंद झाली झाली आहे. 1 जून पासून आतापर्यंत एकूण सरासरी 381.78 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे.
तालुका निहाय पावसाची आकडेवारी पुढील प्रमाणे आहे. कंसातील आकडे आतापर्यंतच्या पावसाचे असून सर्व आकडे मिलीमीटर परिमाणात आहेत. दोडामार्ग – 124(390), सावंतवाडी – 120.8(497.3), वेंगुर्ला – 43 (250), कुडाळ – 70(286), मालवण – 49(371), कणकवली – 135(480), देवगड – 35(384), वैभववाडी – 37(396), असा पाऊस झाला आहे.

अभिप्राय द्या..