वेंगुर्ले  श्री देवी सातेरी “बसकीची जत्रा” वेंगुर्ले ग्रामदेवता श्री देवी सातेरीची  बसकीची जत्रा निमित्त पूजा व देवता

वेंगुर्ले श्री देवी सातेरी “बसकीची जत्रा” वेंगुर्ले ग्रामदेवता श्री देवी सातेरीची बसकीची जत्रा निमित्त पूजा व देवता

वेंगुर्ले श्री देवी सातेरी “बसकीची जत्रा” वेंगुर्ले ग्रामदेवता श्री देवी सातेरीची बसकीची जत्रा निमित्त पूजा व देवता

अभिप्राय द्या..