कुडाळ तालुक्यात सर्वाधिक ५० मि.मी.पावसाची नोंद..

कुडाळ तालुक्यात सर्वाधिक ५० मि.मी.पावसाची नोंद..

सिंधुदुर्गनगरी /-

जिल्ह्यात गेल्या चोवीस तासात कुडाळ तालुक्यात सर्वाधिक 50 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यात सरासरी 26.00 मि.मी. पाऊस झाला असून 1 जून पासून आतापर्यंत एकूण सरासरी 2602.138 मि.मी. पाऊस झाला आहे.तालुका निहाय पावसाची आकडेवारी पुढील प्रमाणे आहे. कंसातील आकडे आतापर्यंतच्या पावसाचे असून सर्व आकडे मिलीमीटर परिमाणात आहेत. दोडामार्ग – 15.00(2515.00), सावंतवाडी – 32.00(2782.10), वेंगुर्ला – 6.00(2160.00), कुडाळ – 50.00(2462.00), मालवण – 30.00(2849.00), कणकवली – 47.00(2852.00), देवगड – 18.00(2357.00), वैभववाडी – 10.00(2840.00), असा पाऊस झाला आहे

अभिप्राय द्या..