प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शुभेच्छा.;सरपंच मनोज उगवेकर

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शुभेच्छा.;सरपंच मनोज उगवेकर

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शुभेच्छा
श्री.मनोज सद्गुरु उगवेकर -सरपंच, ग्रामपंचायत शिरोडा.

अभिप्राय द्या..