You are currently viewing गेल्या २४ तासात मालवण तालुक्यात सर्वाधिक पावसाची नोंद..

गेल्या २४ तासात मालवण तालुक्यात सर्वाधिक पावसाची नोंद..

सिंधुदुर्गनगरी /-

जिल्ह्यात गेल्या चोवीस तासात मालवण तालुक्यात सर्वाधिक 37 मि. मी. पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यात सरासरी 8.625 मि. मी. पाऊस झाला असून 1 जून पासून आतापर्यंत एकूण सरासरी 3662.2325 मि. मी. पाऊस झाला आहे.

तालुका निहाय पावसाची आकडेवारी पुढील प्रमाणे आहे. (कंसातील आकडे आतापर्यंतच्या पावसाचे असून सर्व आकडे मिलीमीटर परिमाणात आहेत.)
दोडामार्ग -0(3612), सावंतवाडी -1(3983.10), वेंगुर्ला -0(2890.80) कुडाळ -1(3523), मालवण -37(3941.96), कणकवली -9(4007), देवगड -13(3165), वैभववाडी -08(4175) असा पाऊस झाला आहे.

अभिप्राय द्या..